Úvod Blog Architektura Polský Bilbao efekt aneb jak si Bydhošť znovu zamilovala řeku

Polský Bilbao efekt aneb jak si Bydhošť znovu zamilovala řeku

Co je řeka ve městě? Můžeme ji považovat za vetřelce, který svým proudem protíná živou tkáň městského organismu. Můžeme ji - jako v mnoha městech – zabetonovat a skrýt pod zem. Můžeme ji však také považovat za přítele a spojence. A pokud se někdo zeptá "proč?", nechť navštíví například město Bydhošť v Polsku, kde se o odpovědi přesvědčí na vlastní oči.Význam řeky v průběhu let

Po staletí znamenala řeka život. Ne nadarmo se o prvních civilizacích v dějinách lidstva někdy mluví jako o velkých říčních civilizacích. Řeky Jang-c'-ťiang, Chuang-che, Indus, Nil nebo Eufrat a Tigris poskytovaly lidem žijícím podél nich hojnost vody, rozvoj zemědělství a s ním spojený dostatek potravin, což vedlo ke vzniku prvních měst a rozvoji civilizace.

Není divu, že mezi historiky jsou oblíbené teorie, podle nichž byly velké řeky kvasem, který nastartoval rozvoj civilizace. Podle nich hojnost vody podpořila rozvoj zemědělství, které vyžadovalo účinný zavlažovací systém, a výstavba a údržba zavlažovacího systému podpořila vznik staveb, které se staly základem starověkých států.


Marginalizace řeky

Přeskočíme-li o pár tisíciletí dopředu a podíváme se do geograficky bližšího okolí, najdeme také tuto zákonitost - jen těžko najdeme historické evropské město, které by neleželo na nějaké významné řece. Zásadní význam městských řek se však postupem času začal zmenšovat. Ano, stále byly zásobárnou pitné vody, pohodlnou dopravní cestou nebo - nejen po přehrazení - zdrojem energie, ale s rozvojem techniky se od nich města, dosud přitisknutá k břehům, začala odvracet.

Tento proces byl rozprostřen v čase a závisel na místních specifikách, ale bylo jej těžké přehlédnout. Městské řeky se staly buď vetřelcem, nebo hrozbou, kterou jsme se snažili zkrotit vtlačením proudu do betonových kanálů, eufemisticky nazývaným regulace.


Bilbao efekt

Nedávno přišlo pokání a celosvětový trend znovu propojovat řeky a pobřežní oblasti do struktury města je silný, viditelný a – soudě podle dosavadních zkušeností – správný. Vlajkovým příkladem takového přístupu je fenomén zvaný Bilbao efekt. Právě v tomto baskickém městě s nezaměstnaností dosahující 25 procent se úřady rozhodly zaměřit na kulturu a zanedbané pobřežní oblasti se po revitalizaci staly magnetem přitahujícím obyvatele i turisty, přebírající roli setrvačníku místní ekonomiky.

Efekt se dostavil za specifických podmínek, a to díky souhře inovací, odvážné architektury, pozornosti věnované kultuře, důsledně prosazované vizi a v neposlední řadě díky obratnému začlenění ohromujícího Guggenheimova muzea do nábřeží řeky Nervión. Lze toto zopakovat i jinde?


Cargo kult

Recept na úspěch není samozřejmý, protože kromě úspěšných revitalizačních projektů jsou i takové, kde se o úspěchu těžko mluví a jednání místních úřadů připomíná víru v cargo kult. Byl to kult, který se rozvinul na ostrovech v Tichomoří za druhé světové války, kdy domorodci, když viděli, že na letištích postavených americkými inženýry přistávají letadla se zásobami, začali sami budovat kopie ranvejí a přístavní infrastruktury v domnění, že si tak zajistí zásobování veškerého zboží.

Stejná víra vede i městské úřady, které věří, že k opakování úspěchu Bilbaa stačí postavit u řeky působivé muzeum současného umění. Tudy cesta nevede, jak komentuje činnost polských samospráv Edyta Wiśniewska z nizozemského studia KuiperCompagnons, specializujícího se na revitalizaci městského prostoru: Je důležité neredukovat téma revitalizace polských měst k jednotlivým úkolům: pěkný bulvár s lavičkami tady, romantický most tam.

Při plánování investic se často hovoří o konkrétní silnici nebo například o jedné sportovní akci, jako je Euro, či o jedné tramvajové trati. Tímto způsobem řešíme jeden úkol, který je třeba splnit. Místo toho jde o to, abychom se na naše problémy dívali komplexně.


Osvěžená Bydhošť - atrakce na řece Brdě

Takto se úřady v polském městě Bydhošť podívaly na řeku Brdu, kde se postupně revitalizují zanedbané oblasti podél řeky a vrací se do města. Investice za desítky milionů zlotých se týkají nejen obnovy samotných bulvárů, ale také výstavby či rekonstrukce infrastruktury na břehu řeky. V posledních letech byly obnoveny zastávky vodní tramvaje, vybudovány cyklostezky, dětská hřiště, skatepark a upravena zeleň.

Infrastruktura na břehu řeky byla obnovena a navrácena do své původní krásy a ozdobou celého projektu se stal Mlýnský ostrov s moderním přístavem, který aspiruje na to, aby se stal architektonickou ikonou. Není divu - ostrov je propojen s Operou Nova, kde se obyvatelé mohou kochat vyhlídkovou terasou nebo sledovat představení pod širým nebem v amfiteátru. Jedinečnou příležitost k odpočinku poskytuje také městská pláž.

Úspěch projektu je nezpochybnitelný a zvyšuje očekávání, jak v jednom rozhovoru zmiňuje starosta Bydhoště Rafał Bruski: "Pomalu můžeme začít přemýšlet o naší Eiffelově věži - o něčem bláznivém a symbolickém. Přemýšlíme o tom, co může být naším rozlišovacím znakem. Až bude postaráno o základní potřeby, můžeme přemýšlet o vychytávkách.“


Bydhošťský efekt

Jaký bude? Řeka se opět stala součástí města a navrácení říční oblasti obyvatelům je již nyní impozantním úspěchem. V této fázi prací můžeme pouze vyslovovat různé domněnky, ale na tomto místě stojí za zmínku vysoce prestižní soudní rozhodnutí, které nedávno dalo řece nový status. Některé řeky v Indii a na Novém Zélandu mají jedinečný důvod k radosti - podle platných zákonů byly uznány za živé bytosti a získaly plná privilegia, která byla dosud přiznána pouze lidem, aby zajistily, že řekám nikdo neublíží.

Možná by stálo za to přemýšlet i o jiných řekách právě tímto způsobem? Přestat se k nim chovat jako k vetřelcům, kteří rozřezávají a rozdělují městský prostor, a místo toho jim svěřit důležitou roli krevního řečiště? A zajistit, aby po mnoha letech, jako se to stalo v Bydhošti, řeka ve městě opět získala své právoplatné místo.